Neplatiči

Dlžníci sú uverejňovaní najskôr 3 mesiace od dátumu splatnosti. Zverejnenie našich dlžníkov nám síce v riešení nepomôže, ale môže napomôcť iným, aby predišli možným problémom.

Spoločnosť IČO Poznámka
     
     
     
     
     
     
     


Aktuálny prehľad neplatičov, resp. dlžníkov nielen voči nám, ale aj voči štátnym inštitúciám nájdete na: http://www.pohladavkystatu.sk  , prípadne na https://dlznik.zoznam.sk